fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pohádkování 2018

Senohrabské pohádkování 2018
23
června

Senohrabské pohádkování 2018

  • 23. června 2018
  • 9.00 - 16.00

Při cestě po svém království, král Senohrab I. zjistil, že upadají tradice a zvyky dodržované v jeho zemi po staletí. Povolává proto všechny děti z blízkého i dalekého okolí do pohádkového lesa, aby pomohly zachránit tradice a zvyky, dodržované během roku na vsi.

15. ročník Senohrabského pohádkování úspěšně za námi.

Je to tak, již po patnácté se na Vávrově palouku zachraňovalo senohrabské království. A opět se to dětem povedlo. 373 dětí se vydalo v sobotu 23.června na pohádkovou cestu a většina z nich se vrátila usměvavá, spokojená, plná zážitků a dojmů. Počasí také přálo a tak si děti po své cestě mohly užít bohatý doprovodný program (jízdu na koních, lukostřelbu, tvořivé dílničky, skákací hrad, chůzi na chůdách, jízdu na koloběžkách). Do království zavítal i sám zbloudilý rytíř a předvedl své šermířské a žonglérské umění.

Tuto radost by děti nesdílely, pokud by nebylo Vás všech, kteří jste se na pohádkování podíleli. Patří Vám velké díky!

Poděkování patří také štědrým sponzorům, kteří materiálně, finančně, nebo vypůjčením svého zařízení akci podpořili.

Tak třeba za rok opět na viděnou…
organizační tým
Senohrabského pohádkování